Budowa plotki Winylowe na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa nie wymaga zezwolenia na to ani zgłaszania tego faktu do starostwa powiatowego z wyjątkiem szczególnych wypadków.

Stawianie sztachety PCV na plot i bramkę sztachetowa nie zada pozwolenia na to ani informowania tego faktu starostwu powiatowemu wyjąwszy szczególne wypadki.

Sztachetki PCV na ogrodzenie i bramkę sztachetowa nie przekraczające wielkości 2,2 m stawiane miedzy dwoma sąsiednimi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności oficjalnych. Tyczy się to także ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:

  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń niedaleko dróg prywatnych oraz wew. nie będących drogami powszechnymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania balaski plastikowe na plot i bramkę sztachetowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym bądź urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia powinno określać rodzaj ogrodzenia, procedurę przeprowadzenia jego montażu a także planowany czas zapoczątkowania budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia wypada doczepić oświadczenie o upoważnieniu do dysponowania nieruchomością w zamysłach budowlanych a także jeżeli jest to wymagane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Niekiedy do budowy plotki PVC na ogrodzenie i furtę sztachetowa wymagane są dodatkowe uzgodnienia tj. np. akceptacja administratora drogi na miejsce wjazdu.

Budowę ogrodzenia wolno rozpocząć po 30 dniach od momentu zgłoszenia planowania jego budowy, o ile biuro nie wniesie przedtem sprzeciwu. Protest może powstać w sytuacji, kiedy zamierzane ploty PCV na plot i furtę ze sztachetek jest nieprawidłowe z uzgodnieniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej ulicy. W przypadku jak proponowane plot PVC na plot i bramkę sztachetowaprzypuszczalnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi względnie mienia, np. przez redukowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować otrzymania pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamysłu konstrukcji płotu jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie zapoczątkowania prac przez ten czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia a także w przypadku ochoty postawienia ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.